Chính sách bảo mật

BMPet.vn(gồm cả nền tảng desktop website, mobile web) cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Vui lòng đọc kỹ “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

GIỚI THIỆU

BMPet.vn được vận hành bởi Công ty TNHH MTV Bùi Mẫn. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website BMPet.vn. Chính sách bảo mật này tạo ra để giúp khách hàng hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, và xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi, cũng như để giúp quý khách đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

“Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính hoặc tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

Bằng việc đăng ký một tài khoản hoặc truy cập website BMPet.vn, quý khách xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các điều khoản, yêu cầu, chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách như mô tả trong đây. 

Nếu thay đổi Chính sách bảo mật của mình, BMPet sẽ cập nhật những thay đổi đó ngay trên trang website của chúng tôi. BMPet khuyến khích các khách hàng thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để đảm bảo quyền lợi của mình.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại BMPet, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân. Mọi thông tin cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. BMPet không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin mà quý khách cung cấp. Các thông tin có thể được thu thập cho các mục đích sau:

 1. Đăng ký tài khoản: chúng tôi cần thông tin chính xác để quản lý, điều hành việc quý khách sử dụng, truy cập website của chúng tôi khi bạn đăng ký sử dụng website của chúng tôi;
 2. Duy trì tài khoản: để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch hay đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định; thông báo cho quý khách về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường; thông báo các chương trình khuyến mãi, báo giá mới hoặc các chương trình riêng dành cho Đại lý;
 3. Xử lý đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của quý khách. Chúng tôi xem xét, xử lý đơn đăng ký, giao dịch của quý khách với chúng tôi hoặc giao dịch của quý khách với các bên thứ ba qua các dịch vụ liên kết;
 4. An ninh: Để nhận dạng, xác minh; ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng; để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh;
 5. Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng các thủ tục pháp lý.

(gọi chung là “Các Mục Đích”).

Vì Các Mục Đích mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của quý khách. 

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

BMPet sẽ thu thập thông tin của người dùng khi:

 1. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi qua trang website (bao gồm thông qua tập tin cookie);
 2. Khách hàng thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của chúng tôi;
 3. Khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 4. Khách hàng đăng ký tham gia một cuộc thi, một trò chơi hoặc chương trình của chúng tôi;
 5. Khách hàng gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

BMPET SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

Trong quá trình sử dụng trang website này, BMPet có thể thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách như sau:

 1. Dữ liệu định danh: chẳng hạn như là tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh;
 2. Dữ liệu liên lạc: chẳng hạn như địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;
 3. Dữ liệu tài khoản: chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán);
 4. Dữ liệu giao dịch: chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, và các thông tin khác của sản phẩm và các dịch vụ liên quan đến quý khách;
 5. Dữ liệu kỹ thuật: chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà quý khách sử dụng để truy cập BMPet.vn;
 6. Dữ liệu hồ sơ: chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, đơn đặt hàng, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của quý khách;
 7. Thông tin bổ sung: chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu chúng tôi tin rằng quý khách đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.

Nếu khách hàng đăng nhập website BMPet.vn sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình, liên kết tài khoản của quý khách với Tài khoản Mạng Xã hội, chúng tôi có quyền truy cập thông tin mà quý khách đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội đó tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của quý khách theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, BMPet cam kết không cung cấp thông tin khách hàng ngoại trừ những trường hợp sau: 

 1. Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
 2. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
 3. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của BMPet, trong đó dữ liệu cá nhân lưu giữ về khách hàng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc chuyển cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà chúng tôi hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch;
 4. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website BMPet.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân;
 5. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý;

Vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ thông tin sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành;

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của BMPet.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

BMPET KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN, THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc kỹ “Chính sách An toàn và Bảo mật” của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. 

Nhằm cung cấp cho khách hàng giá trị gia tăng, BMPet có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư, thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua website của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ. Do đó BMPet không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ của các bên thứ ba được liên kết này. 

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách bảo mật” mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của BMPet cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ bổ sung thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

​​TRUY XUẤT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách hàng, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email info@petpro.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0901.636.696 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật”. Nếu quý khách có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email info@petpro.vn hoặc số hotline 0901.636.696.

Công ty TNHH MTV Bùi Mẫn

Email: info@petpro.vn

Điện thoại: 0901.636.696 

Hiệu lực

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.